Ống giấy hiệp phú, Chuyên sản xuất & cung cấp ống giấy xuất khẩu...đảm bảo đúng kích thước, chất lượng như yêu cầu của khách hàng, phục vụ, cung cấp các lõi cuốn băng keo, lõi màng thực phẩm, lõi màng PE (màng căng),v.v\...


Ngành nghề kinh doanh
Giấy - Sản Phẩm
ống Giấy, Lõi Giấy