Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 145894 Thứ tư, 19 Tháng Hai 2020 20:24
windows7 66959 Thứ tư, 19 Tháng Hai 2020 19:27
windowsxp2 40257 Thứ tư, 19 Tháng Hai 2020 19:56
macosx 19875 Thứ tư, 19 Tháng Hai 2020 15:00
windowsnt2 16148 Thứ tư, 19 Tháng Hai 2020 14:56
windowsnt 14260 Thứ tư, 19 Tháng Hai 2020 15:42
linux2 12713 Thứ tư, 19 Tháng Hai 2020 15:08
linux3 5632 Thứ tư, 19 Tháng Hai 2020 13:19
windowsvista 5038 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 05:32
windows2k 4212 Thứ tư, 19 Tháng Hai 2020 18:28
windows2003 2950 Thứ tư, 19 Tháng Hai 2020 07:27
windows95 1609 Thứ tư, 19 Tháng Hai 2020 14:00
windows 1549 Thứ tư, 19 Tháng Hai 2020 18:33
windowsme 563 Chủ nhật, 16 Tháng Hai 2020 05:39
windows98 552 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 10:23
windowsme2 287 Thứ bảy, 15 Tháng Hai 2020 08:41
windowsce 284 Thứ tư, 12 Tháng Hai 2020 15:20
windowsxp 259 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 02:55
mac 68 Chủ nhật, 15 Tháng M. hai 2019 02:37
freebsd 10 Thứ tư, 07 Tháng M. hai 2016 18:17
openbsd 5 Chủ nhật, 18 Tháng Hai 2018 16:36
macppc 2 Thứ sáu, 09 Tháng Tám 2019 07:48