Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 133283 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 20:57
windows7 57924 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 19:01
windowsxp2 33036 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 20:26
windowsnt 12668 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 16:07
windowsnt2 11215 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 17:58
macosx 10599 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 00:19
linux2 8110 Thứ năm, 16 Tháng Năm 2019 17:18
windowsvista 4830 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 15:22
linux3 3854 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 03:28
windows2k 3049 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 03:11
windows2003 2395 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 05:39
windows95 1158 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 17:39
windows 1146 Thứ ba, 21 Tháng Năm 2019 21:33
windowsme 409 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 20:21
windows98 388 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 02:13
windowsce 199 Thứ ba, 21 Tháng Năm 2019 21:28
windowsme2 198 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 21:05
windowsxp 182 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 14:18
mac 67 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2016 06:32
freebsd 10 Thứ tư, 07 Tháng M. hai 2016 18:17
openbsd 5 Chủ nhật, 18 Tháng Hai 2018 16:36