Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 140337 Thứ ba, 15 Tháng Mười 2019 03:15
windows7 60927 Thứ ba, 15 Tháng Mười 2019 03:14
windowsxp2 36721 Thứ ba, 15 Tháng Mười 2019 02:44
windowsnt 13410 Thứ hai, 14 Tháng Mười 2019 16:28
macosx 13012 Thứ ba, 15 Tháng Mười 2019 03:12
windowsnt2 12528 Thứ ba, 15 Tháng Mười 2019 03:10
linux2 9248 Thứ ba, 15 Tháng Mười 2019 02:51
windowsvista 4933 Thứ hai, 14 Tháng Mười 2019 16:25
linux3 3992 Thứ ba, 01 Tháng Mười 2019 18:26
windows2k 3655 Thứ ba, 15 Tháng Mười 2019 01:34
windows2003 2691 Thứ hai, 14 Tháng Mười 2019 21:43
windows95 1394 Thứ hai, 14 Tháng Mười 2019 21:37
windows 1354 Thứ hai, 14 Tháng Mười 2019 22:56
windowsme 500 Thứ bảy, 12 Tháng Mười 2019 08:31
windows98 475 Thứ hai, 14 Tháng Mười 2019 03:30
windowsme2 250 Thứ hai, 14 Tháng Mười 2019 06:32
windowsce 242 Thứ hai, 07 Tháng Mười 2019 15:20
windowsxp 222 Thứ năm, 10 Tháng Mười 2019 06:53
mac 67 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2016 17:32
freebsd 10 Thứ năm, 08 Tháng M. hai 2016 06:17
openbsd 5 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 04:36
macppc 2 Thứ sáu, 09 Tháng Tám 2019 18:48