Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 108675 Thứ tư, 24 Tháng Một 2018 17:05
windows7 50393 Thứ tư, 24 Tháng Một 2018 16:58
windowsxp2 25230 Thứ tư, 24 Tháng Một 2018 14:22
windowsnt2 9749 Thứ bảy, 20 Tháng Một 2018 23:10
windowsnt 8714 Thứ tư, 24 Tháng Một 2018 17:00
macosx 6889 Thứ tư, 24 Tháng Một 2018 15:57
linux2 5654 Thứ ba, 23 Tháng Một 2018 21:18
windowsvista 4479 Thứ hai, 22 Tháng Một 2018 01:57
linux3 2306 Thứ tư, 24 Tháng Một 2018 15:54
windows2003 1604 Thứ tư, 24 Tháng Một 2018 03:56
windows2k 1284 Thứ tư, 24 Tháng Một 2018 03:48
windows 591 Thứ ba, 23 Tháng Một 2018 18:01
windows95 494 Thứ tư, 24 Tháng Một 2018 12:33
windows98 181 Thứ tư, 24 Tháng Một 2018 15:00
windowsme 168 Thứ bảy, 20 Tháng Một 2018 23:18
windowsme2 89 Thứ tư, 24 Tháng Một 2018 15:06
windowsce 88 Thứ năm, 11 Tháng Một 2018 05:24
windowsxp 75 Thứ hai, 15 Tháng Một 2018 22:05
mac 67 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2016 17:32
freebsd 10 Thứ năm, 08 Tháng M. hai 2016 06:17
openbsd 4 Thứ năm, 24 Tháng M. hai 2015 10:55